Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΥΠΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Στήλες

Ένα γράφημα στηλών εμφανίζει τις αλλαγές των δεδομένων σε μια χρονική περίοδο ή σχηματοποιεί τις συγκρίσεις ανάμεσα σε στοιχεία. Οι κατηγορίες είναι οργανωμένες οριζόντια και οι τιμές κάθετα.
 
Το γράφημα στηλών προοπτικής 3-Δ συγκρίνει σημεία δεδομένων κατά μήκος δύο αξόνων. Σε αυτό το γράφημα 3-Δ, έχετε τη δυνατότητα να συγκρίνετε τέσσερα τρίμηνα απόδοσης πωλήσεων στην Ευρώπη με την απόδοση δύο άλλων τμημάτων.


Κώνος, κύλινδρος και πυραμίδα

Οι δείκτες δεδομένων κώνου, κυλίνδρου και πυραμίδας μπορούν να προσδώσουν ένα δραματικό εφέ σε γραφήματα ράβδων και στηλών 3-Δ.

Ράβδοι

Ένα γράφημα ράβδων εμφανίζει συγκρίσεις ανάμεσα σε ξεχωριστά στοιχεία. Οι κατηγορίες οργανώνονται κάθετα και οι τιμές οριζόντια, για να επικεντρωθεί στη σύγκριση τιμών και να μην δοθεί μεγάλη έμφαση στο χρόνο.
Τα γραφήματα σωρευμένων ράβδων εμφανίζουν τη σχέση των ξεχωριστών στοιχείων με το σύνολο.


Γραμμές

Ένα γράφημα γραμμών δείχνει τις τάσεις των δεδομένων σε ίσα διαστήματα.


Περιοχή

Ένα γράφημα περιοχής δίνει έμφαση στο μέγεθος των αλλαγών με την πάροδο του χρόνου. Με την εμφάνιση του αθροίσματος των σχεδιασμένων τιμών, ένα γράφημα περιοχής εμφανίζει επίσης τη σχέση των μερών με το σύνολο.
Σε αυτό το παράδειγμα, ένα γράφημα περιοχής δίνει έμφαση στις αυξανόμενες πωλήσεις  και υποδεικνύει τη συμβολή κάθε περιοχής στις συνολικές πωλήσεις.


(Διασπορά) XY

Τα γραφήματα xy (διασποράς) δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ αριθμητικών τιμών σε διάφορες σειρές δεδομένων ή σχεδιάζουν δύο ομάδες αριθμών ως μία σειρά συντεταγμένων xy. Δείχνει ανομοιόμορφα διαστήματα — ή συμπλέγματα — δεδομένων και χρησιμοποιείται συνήθως για επιστημονικά δεδομένα.


Όταν τακτοποιείτε τα δεδομένα σας, τοποθετήστε τις τιμές Χ σε μια γραμμή ή στήλη και εισάγετε τις αντίστοιχες τιμές Υ στις διπλανές γραμμές ή στήλες.


Φυσαλίδα

Ένα γράφημα φυσαλίδας είναι ένα γράφημα τύπου (διασπορά) ΧΥ. Το μέγεθος του δείκτη δεδομένων υποδεικνύει την τιμή μιας τρίτης μεταβλητής.

Για να τακτοποιήσετε τα δεδομένα σας, τοποθετήστε τις τιμές Χ σε μια γραμμή ή στήλη και εισαγάγετε τις αντίστοιχες τιμές Υ και τα μεγέθη των φυσαλίδων στις διπλανές γραμμές ή στήλες.Το γράφημα αυτού του παραδείγματος δείχνει ότι η Εταιρεία Α έχει τα περισσότερα προϊόντα και το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, αλλά όχι και τις υψηλότερες πωλήσεις.

Πίτα

Ένα γράφημα πίτας δείχνει το αναλογικό μέγεθος των στοιχείων που αποτελούν μια σειρά δεδομένων στο σύνολο των στοιχείων. Εμφανίζει πάντα μόνο μία σειρά δεδομένων και είναι χρήσιμο όταν θέλετε να δώσετε έμφαση σε ένα σημαντικό στοιχείο.

Για να κάνετε ευκολότερη την εμφάνιση των μικρότερων κομματιών, μπορείτε να τα ομαδοποιήσετε ως ένα στοιχείο σε ένα γράφημα πίτας και στη συνέχεια να μετατρέψετε αυτό το στοιχείο σε ένα μικρότερο γράφημα πίτας ή ράβδων δίπλα στο κύριο γράφημα.Δακτύλιος

Όπως ένα γράφημα πίτας, ένα γράφημα δακτυλίου δείχνει τις σχέσεις των μερών σε ένα σύνολο, αλλά μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία σειρές δεδομένων. Κάθε δακτυλίδι του γραφήματος δακτυλίου αντιπροσωπεύει μια σειρά δεδομένων.Μετοχές

Το γράφημα ανώτατης-κατώτατης-κλείσιμο χρησιμοποιείται συχνά για να απεικονίζει τιμές μετοχών. Αυτό το γράφημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επιστημονικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα για να υποδείξει τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Πρέπει να οργανώσετε τα δεδομένα στη σωστή σειρά για να δημιουργήσετε αυτό και άλλα γραφήματα μετοχών.
Τα γραφήματα μετοχών που μετρούν όγκο συναλλαγών έχουν δύο άξονες με τιμές: έναν για τις στήλες που μετρούν τον όγκο συναλλαγών και έναν για τις τιμές μετοχών. Μπορείτε να συμπεριλάβετε τον όγκο συναλλαγών σε ένα γράφημα ανώτερης-κατώτερης-τιμής κλεισίματος ή σε ένα γράφημα τιμής ανοίγματος-ανώτερης-κατώτερης-τιμής κλεισίματος.Επιφάνεια

Ένα γράφημα επιφάνειας είναι χρήσιμο όταν θέλετε να βρείτε τους βέλτιστους συνδυασμούς ανάμεσα σε δυο σύνολα δεδομένων. Όπως σε ένα τοπογραφικό χάρτη, τα χρώματα και τα μοτίβα υποδεικνύουν περιοχές που βρίσκονται στην ίδια περιοχή τιμών.
Αυτό το γράφημα δείχνει τους διάφορους συνδυασμούς θερμοκρασίας και χρόνου που είναι αποτέλεσμα της ίδιας μέτρησης της τάσης εφελκυσμού.


Αραχνοειδές
Σε ένα αραχνοειδές διάγραμμα, κάθε κατηγορία έχει το δικό της άξονα τιμών που ξεκινάει από το κεντρικό σημείο. Οι γραμμές συνδέουν όλες τις τιμές στις ίδιες σειρές.Ένα αραχνοειδές γράφημα συγκρίνει τις συνολικές τιμές ενός αριθμού από σειρές δεδομένων. Σε αυτό το γράφημα, οι σειρές δεδομένων που καλύπτουν τη μεγαλύτερη περιοχή, Μάρκα Α, αναπαριστούν τη μάρκα που περιέχει τις περισσότερες βιταμίνες.
ΑΣΚΗΣΗ
Να συγκεντρώσεις τα στοιχεία σχετικά με το ποιο είναι το αγαπημένο μάθημα των μαθητών της τάξης σου. Έπειτα να συμπληρώσεις τον πίνακα που ακολουθεί κι έπειτα να φτιάξεις ένα γράφημα με μορφή στηλών ή ράβδων που να απεικονίζει τα δεδομένα που συγκέντρωσες.
(αντιγράψτε τον πίνακα στο τετράδιό σας)