Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009

ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ ΩΝ,-ΟΥΣΑ,-ΟΝ ΚΑΙ -ΎΣ,-ΕΊΑ,-Ύ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονομαστικη
ο υπάρχωνη υπάρχουσατο υπάρχον
Γενικήτου υπάρχοντος

της υπάρχουσας

της υπαρχούσης

του υπάρχοντος
Αιτιατικητον υπάρχοντατην υπάρχουσατο υπάρχον
Κλητική-  υπάρχων- υπάρχουσατο υπάρχον
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονομαστικηοι υπάρχοντεςοι υπάρχουσεςτα υπάρχοντα
Γενικήτων υπαρχόντωντων υπαρχουσώντων υπαρχόντων
Αιτιατικήτους υπάρχοντεςτις υπάρχουσεςτα υπάρχοντα
Κλητική- υπάρχοντες- υπάρχουσεςτα υπάρχοντα


ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονομαστικη
ο οξύςη οξεία

το οξύ

Γενική

του οξέως

του οξύ

της οξείας

του οξέως
Αιτιατικητονοξύτην οξείατο οξύ
Κλητική-  οξύ- οξείατο οξύ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονομαστικηοιοξείςοι οξείεςτα οξέα
Γενικήτων οξέωντων οξειώντων οξέων
Αιτιατικήτους οξείςτις οξείες τα οξέα
Κλητική- οξείς- οξείες τα οξέα

Εξασκούμαι ΕΔΩ