Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ


Στην Ενεργητική φωνή του Αορίστου η Προστακτική σχηματίζεται με το θεματικό χαρακτήρα της οριστικής του Αορίστου και την κατάληξη –(σ)τε. Π.χ  

  ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

  οριστική                     προστακτική 

  έκλεισα                  κλείσε - κλεί-στε 

  
Εξαιρούνται τα ρήματα της ενεργητικής φωνής: 

Βγαίνω βγήκα (βγες – βγείτε) βλέπω είδα (δες - δείτε) 

Βρίσκω βρήκα (βρες – βρείτε) λέγω είπα (λες –πείτε) 

Μπαίνω μπήκα (μπες – μπείτε) πίνω ήπια (πες – πιείτε) 

  

Στην Παθητική φωνή του Αορίστου η Προστακτική σχηματίζεται με την κατάληξη -ου (ενικός) και -είτε.(πληθυντικός). Π.χ. 

κουράζομαι κουράστηκα κουράσου - κουραστείτε

Εξασκούμαι ΕΔΩ και ΕΔΩ