Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ - Η ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Όταν το πηνίο περιστρέφεται γύρω από ένα μαγνήτη, διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.

Αυτό το φαινόμενο αξιοποιείται στις συσκευές που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή στις γεννήτριες.

Ηλεκτρομαγνητικά ονομάζουμε τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού και του μαγννητισμού.

Το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί μαγνητικά φαινόμενα και αντίστροφα ο μαγνητισμός ,πορεί να προκαλέσει δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι γεννήτριες είναι συσκευές που μετατρέπουν την κινητική ενέργρεια σε ηλεκτρική δημιουργώντας ηλεκτρικό ρεύμα. Αποτελούνται από το πηνίο και το μαγνήτη. 

Εφαρμογές της ηλεκτρογεννήτριας (της περιστροφής του μαγνήτη στη γεννήτρια):

α) στο δυναμό του ποδηλάτου

Δείτε ΕΔΩ πως λειτουργεί το δυναμό του ποδηλάτου

β) στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια

Δείτε στα παρακάτω videos πως δουλεύουν τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια

γ) στα ατμοηλεκτρικά (θερμοηλεκτρικά) εργοστάσια

δ) στις ανεμογεννήτριες

Ερωτήσεις

1. Πως παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα στο δυναμό του ποδηλάτου;

2. Τι παρατηρώ όταν:

α) περιστρέφω αργά τη ρόδα του ποδηλάτου;

β) περιστρέφω γρήγορα τη ρόδα του ποδηλάτου;

3. Πως παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα:

α) στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο;  

β) στο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο;