Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε το 1957 με τη συνθήκη της Ρώμης και 6 ιδρυτικά μέλη και σταδιακά άλλαξε, ωρίμασε, εξελίχθηκε και διευρύνθηκε μέχρι να φτάσει στη σημερινή της μορφή.

Δείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΔΩ

Εξασκούμαι ΚΛΙΚ