Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Η ΑΘΗΝΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΝ 18ο & 19ο ΑΙΩΝΑ...
ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ
H Αθήνα του περασμένου αιώνα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ακρόπολη 1845
Οι στήλες του Ολυμπίου διός 1845
Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεττανία 1842
Τα Εξάρχεια 1862
Άποψη της Αθήνας 1870