Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ:ΜΑΓΝΗΤΕΣ

Μαγνήτες ονομάζονται τα σώματα που έχουν μαγνητικές ιδιότητες,δηλαδή έλκουν αντικείμενα που περιέχουν σίδηρο ή σιδηρομαγνητικά υλικά (νικέλιο,κοβάλτιο).
Τους διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες:                             α) τους φυσικούς,που τους φτιάχνουμε από το ορυκτό μαγνητίτης                                                                             β) τους τεχνητούς, που κατασκευάζονται από σιδηρομαγνητικά υλικά.
Οι τεχνητοί χωρίζονται κι αυτοί σε δύο κατηγορίες, στους μόνιμους, σ'αυτούς που έχουν πάντοτε τις μαγνητικές τους ιδιότητεςκαι σε πρόσκαιρους ή παροδικούς.
Οι πιο συνηθισμένες μορφές τεχνητών μαγνητών είναι: η μαγνητική βελόνα,ο πεταλλοειδής μαγνήτης και ο ραβδόμορφος μαγνήτης.
Μαγνητικοί πόλοι ονομάζονται οι άκρες ενός μαγνήτη στους οποίους και παρατηρείται η μεγαλύτερη μαγνητική μάζα ή διέρχονται οι μαγνητικές γραμμές.
Πειραματικά γίνονται αντιληπτοί αν βυθισθεί ραβδόμορφος μαγνήτης σε ρινίσματα σιδήρου όπου αυτά θα προσκοληθούν στους πόλους. Κάθε μαγνήτης,ανεξάρτητα από το σχήμα του, παρουσιάζουν δύο πόλους, ακόμη και οι σφαιρικοί (π.χ. η Γη).
Ανάμεσα στους δύο πόλους παρατηρείται μια συνεχής μείωση της μαγνητικής δράσης που μηδενίζεται στο μέσον του μαγνήτη. Το σημείο αυτό ονομάζεται ουδέτερη ζώνη.

Η συγκέντρωση των ρινισμάτων σιδήρου στους δύο πόλους
             
Οι γραμμές των μαγνητικών πεδίων        
                                                                                 

Ένα αντικείμενο που είναι φτιαγμένο από σιδηρομαγνητικό υλικό μπορεί να μαγνητιστεί με τους εξής τρόπους:
α) με επαφή (ο μαγνήτης έρχεται σε επαφή με ένα σιδερένιο αντικείμενο το οποίο αποκτά μαγνητικές ιδιότητες                                                                   β) με τριβή , όταν τρίβω ένα σιδερένιο κομμάτι και το μετατρέπω σε παροδικό μαγνήτη γ) με επαγωγή όταν έλκω ένα μεταλλικό κομμάτι από απόσταση και εμφανίζει μαγνητικές ιδιότητες.
Κάνω ΚΛΙΚ για να δω παρουσίαση των τριών τρόπων μαγνητισμού.
Κάνω ΚΛΙΚ , ΚΛΙΚ παίζοντας και μαθαίνοντας με τους μαγνήτες.
Κάνω ΚΛΙΚ για να δω την κίνηση που κάνουν οι μαγνήτες ανάλογα με το πως τους τοποθετούμε.
Βλέπω παραδείγματα χρήσης των μαγνητών στην καθημαρινή ζωή ΕΔΩ.
Κόλπα με μαγνήτες
Κάνω επανάληψη σ'αυτά που έμαθα ΕΔΩ