Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Αφού δείτε το παραπάνω video να γράψετε τις δικές σας σκέψεις για το περιβάλλον.