Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

ΕΝΟΤΗΤΑ 13η: ΤΡΟΠΟΙ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΧτίστεςΕρωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου

1) Πως φαντάζεται ο ποιητής τους χτίστες;
2) Βρείτε τους στίχους, που φανερώνουν ότι η δουλειά των χτιστών είναι δύσκολη;

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Για να υπάρξει υποθετικός λόγος, πρέπει να υπάρχουν δύο προτάσεις,  που η μια να συμπληρώνει το νόημα της άλλης.
• μια πρόταση που ονομάζεται υπόθεση. Η πρόταση αυτή είναι δευτερεύουσα υποθετική (εξαρτημένη) και εισάγεται με υποθετικούς συνδέσμους (αν, εάν).
• μια κύρια πρόταση που λέγεται απόδοση.

  Υποθετική πρόταση Κύρια πρόταση
π.χ. Αν βρέξει σήμερα, δε θα βγω έξω.
 Υπόθεση Απόδοση

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1) Να συμπληρώσετε τις κατάλληλες αποδόσεις ή υποθέσεις.

α) Αν διαβάσεις τα μαθήματά σου, ………………………………..
β) Αν χρειαστείς βοήθεια, ………………………………
γ) Αν είχες προσέξει τις λεπτομέρειες, ………………………………..
δ) ………………………… , θα προλάβαινες.
ε) ………………………… , θα είχες τελειώσει τα μαθήματά σου.
στ) ………………………. , θα πήγαινες για καφέ.