Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΩΣ ΤΟ 1830

Παρακάτω βλέπετε ιστορικούς χάρτες που δείχνουν την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης. 
Με το μπλε χρώμα απεικονίζονται τα εδάφη που απελευθέρωναν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης.
1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

Με τη βοήθεια των χαρτών να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποια γεγονότα συνέβησαν κατά το 1823 και βλέπουμε στο χάρτη μείωση των εδαφών σε σύγκριση με το 1822;

2. Οι χάρτες του 1829 και του 1830 είναι ίδιοι. Γιατί σ' αυτόν του 1830 υπάρχει η λέξη Ελλάδα;

3. Γιατί στο χάρτη του 1821 υπάρχει μπλε χρώμα στην περιοχή της Μολδοβλαχίας;

4. Γιατί στο χάρτη του 1827 υπάρχει αύξηση των απελευθερωμένων εδαφών σε σχέση με το χάρτη του 1826; Συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός;