Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


... γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως

ΚΛΙΚ