Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009


Διαδραστική εφαρμογή για εξάσκηση στο χρόνο ΚΛΙΚ

Διαδραστική εφαρμογή για το μήκος ΚΛΙΚ

Πάλι εξάσκηση στη χρονική διάρκεια ΚΛΙΚ 

Παιχνίδια σκέψης ΚΛΙΚ