Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ - ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ


Μεταφορά

Μεταφορά είναι το σχήμα λόγου, στο οποίο η σημασία μιας λέξης επεκτείνεται αναλογικά και σε άλλες συγγενικές λέξεις, που έχουν κάποια μικρή ή μεγάλη ομοιότητα μ' αυτήν.


Παρομοίωση

Παρομοίωση έχουμε, όταν θέλουμε να τονίσουμε την ιδιότητα ενός προσώπου ή ανικειμένου και το συγκρίνω, το παρομοιάζω με κάτι άλλο..

Στην παρομοίωση χρησιμοποιούμε για τη σύγκριση τις λέξεις: σαν, όπως, λες και, σάμπως, καθώς.


Κυριολεξία

Κυριολεξία έχουμε όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις με την πραγματική τους σημασία.