Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΠολλές φορές για να καταγράψουμε τις πληροφορίες που μας δίνουν χρησιμοποιούμε τα γραφήματα, τα οποία είναι μια πιο απλουστευμένη και κατανοητή αναπαράσταση των αριθμών που γνωρίζουμε.
π.χ. σε έναν αγώνα ο Α παίχτης έβαλε 20 πόνοτυς, ο Β΄30 πόνοτυς κ.λ.π. αυτούς τους αριθμούς τους αναπαριστούμε σε ένα γράφημα.
Τα γραφήματα μπορεί να έχουν διάφορες μορφές όπως ραβδόγραμμα,πίτα πυραμίδα κ.λ.π.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1) Το κυλικείο ενός σχολείου πούλησε τη Δευτέρα 60 χυμούς, την Τρίτη 25, την Τετάρτη 54, την Πέμπτη 62 και την Παρασκευή 56. 
α) Νασυμπληρώσετε τον πίνακα
β) Να φτιάξετε ένα ραβδόγραμμα που να αναπαριστά τις πωλήσεις της κάθε ημέρας.
2) Οι μαθητές της Στ΄τάξης έκαναν μια μικρή έρευνα, για να δουν τον αριθμό υων παιδιών που υπάρχουν σε κάθε οικογένεια των παιδιών της τάξης. Βρήκαν ότι 3 οικογένειες έχουν 1 παιδί, 4 οικογένειες 2 παιδιά, 3 οικογένειες 3 παιδιά και 2 οικογένειες 5 παιδιά. 
α) να συμπληρώσετε τα στοιχεία στον πίνακα
β) να κάνετε το ραβδόγραμμα με τον αριθμό των παιδιών κατά οικογένεια