Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Μεταβατικά και Αμετάβατα ρήματα


Τα ρήματα που χρειάζονται αντικείμενο για να συμπληρωθεί η έννοιά τους λέγονται μεταβατικά ενώ εκείνα που δεν χρειάζονται αντικείμενο λέγονται αμετάβατα
Π.χ. Σκάβω τον κήπο (μεταβατικό)
 Κοιμάμαι νωρίς (τι κοιμάμαι; Δεν υπάρχει απάντηση άρα το ρήμα είναι αμετάβατο)

 Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα

Μονόπτωτα είναι τα ρήματα που χρειάζονται ως συμπλήρωμα ένα μόνο αντικείμενο, που βρίσκεται σε πτώση αιτιατική ή γενική 
Π.χ. Η μητέρα καθαρίζει το σπίτι
 Μου μίλησε πολύ άσχημα

Δίπτωτα είναι τα ρήματα που χρειάζονται ως συμπλήρωμα δύο αντικείμενα, που βρίσκονται στην ίδια ή και σε διαφορετική πτώση
Π.χ. Τα εγγόνια έδωσαν στον παππού δώρα
 Τους δάνεισε χρήματα


ΚΛΙΚ