Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΙΝΔΙΑ

ΠΕΡΣΙΑ (ΙΡΑΝ)

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ