Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

ΕΝΟΤΗΤΑ 16η : ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
1) Ποια είναι η πορεία του βλέμματος του ποιητή όταν παρατηρεί το άγαλμα;
2) Από ποια σημεία του ποιήματος καταλαβαίνουμε το θαυμασμό του ποιητή για το άγαλμας
3) Με ποιον τρόπο βοήθησε η τέχνη τη φαντασία του ποιητή;
4) Πιστεύετε πως πρόκειται για ένα ξεχωριστό άγαλμα; Πως το καταλαβαίνετε αυτό;