Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

ΜΑΘΗΜΑ 61ο : ΜΕΤΡΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ
1 τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) = 100 τετραγωνικά                                      δεκατόμετρα (τ.δεκ.) =      10.000 τετραγωνικά  εκατοστά (τ.εκ.)               = 1.000.000 τετραγωνικά  χιλιοστά (τ.χιλ.)
1 τετραγωνικό δεκατόμετρο (τ.δεκ.) = 100 τετραγωνικά εκατοστά (τ.εκ.)    = 10.000 τετραγωνικά χιλιοστά (τ.χιλ.)
1 τετραγωνικό εκατοστό (τ.εκ.) = 100  τετραγωνικά χιλιοστά (τ.χιλ.)
1 στρέμμα                    =  1.000 τ.μ.

1 τετραγωνικό χιλιόμετρο (τ.χμ.) = 1.000.000 τ.μ.


Όταν θέλω να κάνω μετατροπή από τμ. σε τ.εκ. να πάω δηλαδή από τη μεγάλη μονάδα μέτρησης στη μικρότερη κάνω πολλαπλασιασμό. Στην αντίθετη περίπτωση κάνω διαίρεση.

Κάποιες χώρες έχουν διαφορετικές μονάδες μέτρησης απόστασης, όγκου, εμβαδού. Κάνω ΚΛΙΚ για να τις δω και να εξασκηθώ.

Κάνω εξάσκηση ΕΔΩ