Κυριακή, 31 Μαΐου 2009

ΜΑΘΗΜΑ 66ο : ΚΥΒΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟ , ΕΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ


Ανάπτυγμα Κύβου
Τι είναι ανάπτυγμα επιφάνειας ενός γεωμετρικού στερεού;
 
Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα κυβικό κουτί με διαστάσεις
1cm x 1cm x 1cm
 


 
Ανοίγουμε το κυβικό κουτί εντελώς, όπως φαίνεται πιο κάτω, ώστε να γίνει ολόκληρο μια επίπεδη επιφάνεια. 
 
Αυτή η επίπεδη επιφάνεια λέγεται ανάπτυγμα της επιφάνειας του κύβου και είναι ίση με την εξωτερική επιφάνεια του κύβου.
Για να βρω το εμβαδόν όλου του κύβου : Ε ολ. = 6 ● (α ● α)
Ανάπτυγμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου
Για να βρω το εμβαδόν όλου του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου:
Ε ολ. = εμβαδόν περιμέτρου βάσης  + Ε δύο βάσεων