Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009

ΜΑΘΗΜΑ 69ο : ΟΓΚΟΣ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ /// ΜΑΘΗΜΑ 70ο : ΟΓΚΟΣ ΚΥΒΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΥ


Ο όγκος, που ονομάζεται επίσης και χωρητικότητα, είναι μια ένδειξη ποσότητας που δείχνει πόσο χώρο καταλαμβάνει ένα αντικείμενο. 

Μονάδα μέτρησης όγκου και οι υποδιαιρέσεις

1 κ.μ. = 1.000 κ.δεκ. = 1.000.000 κ.εκ. = 1.000.000.000 κ.χιλ.

1 κ.δεκ. = 1.000 κ.εκ. =  1.000.000 κ.χιλ.

1  κ.εκ. = 1.000 κ.χιλ.

Επίσης ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιούμε το 1 λίτρο το οποίο είναι ίσο με το 1 κ.δεκ.

1 λίτρο = 1.000 χιλιοστόλιτρα

1.κ.μ. = 1.000 λίτρα = 1.000 τόνοι

1 κ.δεκ. = 1 λίτρο = 1 κιλό

1 κ.εκ. = 1 χιλιοστόλιτρο = 1 γραμμάριο

Τη μέτρηση του όγκου μπορούμε να την εκφράσουμε με φυσικό, συμμιγή, δεκαδικό ή κλασματικό αριθμό.

Για να βρω τον όγκο του κύβου, πολλαπλασιάζω μήκος, πλάτος και ύψος

δηλαδή

Όγκος κύβου = α ● α ●α

Για να βρω τον όγκο του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, πολλαπλασιάζω μήκος, πλάτος και ύψος

δηλαδή

Όγκος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου = (μ ● π) ● υ

Λύνω προβλήματα ΕΔΩ