Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ


1. Το προαύλιο ενός σχολείου, έχει σχήμα τετραγώνου, με πλευρά 46,25 μέτρα. Πόση είναι η περίμετρός του και πόσος είναι ο ωφέλιμος χώρος (εμβαδόν) που έχουν τα παιδιά για να παίζουν;

 
2. Σε ένα άλλο σχολείο, το προαύλιο έχει περίμετρο 154,8 μέτρα και σχήμα τετραγώνου κι αυτό. Η διεύθυνση του σχολείου, αποφάσισε να στρώσει το προαύλιο αυτό, με πλάκες. Πόσα χρήματα θα στοιχίσει το στρώσιμο, αν κάθε τετραγωνικό μέτρο που θα στρωθεί, στοιχίζει 24,7 ευρώ;


 

3. Ένα οικόπεδο, έχει σχήμα τετραγώνου, με πλευρά 15,7 μέτρα. Πόσα χρήματα θα πάρει ο ιδιοκτήτης του, που το πούλησε προς 98,6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο;

 

 

 4. Σε ένα αγρόκτημα, η μισή περίμετρος είναι 256 μέτρα και έχει σχήμα τετραγώνου κι αυτό. Ο ιδιοκτήτης του, θέλει να το πουλήσει. Πόσα χρήματα θα πάρει, αν κάθε τετραγωνικό μέτρο το πουλήσει προς 28,35 ευρώ;

  

   

5.Πουλήθηκε ένα οικόπεδο που είχε σχήμα τετραγώνου. Η τιμή που πλήρωσε ο αγοραστής, ήταν 38.405,40 Ευρώ. Να βρείτε την τιμή στην οποία πουλήθηκε το τετραγωνικό μέτρο, αν η πλευρά του οικοπέδου, έχει μήκος 25,3 μέτρα;

 

 
6.Πουλήθηκε ένα αγρόκτημα που είχε σχήμα τετραγώνου. Η τιμή που πλήρωσε ο αγοραστής, ήταν 116.723,10 Ευρώ. Να βρείτε πόσα δέντρα χωράει το αγρόκτημα, αν κάθε δέντρο χρειάζεται για να μεγαλώσει 13,67 τετραγωνικά μέτρα του αγροκτήματος και αν το αγρόκτημα πουλήθηκε προς 15,6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.