Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

ΜΑΘΗΜΑ 60ο : ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
Όταν ένα σχήμα μπορεί να χωριστεί με μια ευθεία γραμμή σε δύο τμήματα, έτσι ώστε το ένα τμήμα να είναι πιστό αντίγραφο του άλλου (ή αντανάκλαση) τότε αυτό το σχήμα είναι συμμετρικό ως προς τον άξονα συμμετρίας.

Η γραμμή που χωρίζει το σχήμα σε δύο ίσα μέρη ονομάζεται άξονας συμμετρίας.

Υπάρχουν σχήματα με έναν άξονα συμμετρίας και άλλα με πολλούς άξονες συμμετρίας.

Εξασκούμαι στη συμμετρία των γεωμετρικών σχημάτων ΕΔΩ

Βλέπω κι άλλα για τη συμμετρία ΕΔΩ

Κι άλλα πολλά ΕΔΩ