Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ-ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ


Τα ρήματα, των οποίων η ενέργεια μεταβαίνει σε κάποιο πρόσωπο ή πράγμα και παίρνουν αντικείμενο ή κατηγορούμενο, ονομάζονται μεταβατικά.

Ο Κώστας έγραψε την άσκηση.

Τα μεταβατικά ρήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα μονόπτωτα ρήματα, αυτά δηλαδή που παίρνουν ένα αντικείμενο και τα δίπτωτα, αυτά δηλαδή που παίρνουν δύο αντικείμενα.

Ο γεωργός σκάβει τη γη (σκάβει = ρήμα, ο γεωργός = υποκείμενο, τη γη = αντικείμενο)

Ο Γιώργος μου χάρισε ένα βιβλίο (χάρισε = ρήμα, Ο Γιώργος = υποκείμενο, ένα βιβλίο = αντικείμενο, μου = αντικείμενο)

Όταν ένα ρήμα είναι δίπτωτο τότε το αντικείμενο που απαντά στην ερώτηση τι είναι το άμεσο αντικείμενο και το αντικείμενο που απαντά στην ερώτηση σε ποιον ή άλλη είναι το έμμεσο αντικείμενο.

ΑΣΚΗΣΗ

Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσετε τα αντικείμενα.

α) Ο υδραυλικός επισκευάζει τη βρύση.

β) Την εκδήλωση οργάνωσε ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος.

γ) Ο παππούς την κέρασε ένα παγωτό.

δ) Σας ζητώ συγνώμη.

ε) Την κυκλοφορία ρυθμίζουν τα φανάρια.

στ) Μου έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες.