Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

ΑΠΕ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Πως μπορώ να αξιοποιήσω τις Α.Π.Ε (Ανανεώσιμες Οηγές Ενέργειας) στην καθημερινή μας ζωή;

Ιδού η απάντηση.

α) Διασυνδεδεμένο σύστημα (ανταλλάσσει ενέργεια με το δίκτυο της Δ.Ε.Η)

β) Αυτόνομο σύστημα