Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΗ γενική μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους:
α) συμπληρώνει το νόημα του ρήματος και είναι δεύτερο αντικείμενο
π.χ. ο πατέρας συνέχιζε να του δίνει κουράγιο.
β) συμπληρώνει το νόημα ενός ουσιαστικού
π.χ. τα γράμματα του Δημοσθένη είναι ευανάγνωστα

Όταν η γενική συνοδεύει ουσιαστικό δηλώνει
1) τόπο π.χ. Η μάχη της Σαλαμίνας.
2) χρόνο π.χ. Θα έρθει του χρόνου από την Αυστραλία.
3) ιδιότητα π.χ. Μελετούσε τα ζώα της ζούγκλας.
4) αιτία π.χ. Κρίθηκε ένοχος προδοσίας.
5) περιεχόμενο π.χ. Γέμισε τη στάμνα του νερού.
6) μέτρηση χρόνου/χώρου π.χ. Έκανε περπάτημα τριών ωρών.
7) σκοπό π.χ. Ετοίμασε τα στεφάνια του γάμου.
8) σε ποιον ανήκει κάτι π.χ. Το τετράδιο της Φωτεινής είναι λευκό.

9) ένα σύνολο που διαιρείται π.χ. Τα μαύρα πρόβατα του κοπαδιού.

Εξασκούμαι ΕΔΩ και ΕΔΩ