Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2009

ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΝΟΗΜΑ


Οι προτάσεις που έχουν αντίθετο νόημα συνδέονται με αντιθετικούς συνδέσμους.

Οι σύνδεσμοι μα, αλλά, όμως, ωστόσο, μόνο που, παρόλο που, παρότι, συνδέουν παρατακτικά, δηλαδή ίδιες μεταξύ τους προτάσεις που έχουν αντίθετο νόημα.

Οι σύνδεσμοι αν και, μολονότι, μόνο που, παρόλο που, παρότι, ενώ, συνδέουν υποτακτικά, δηλαδή εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις. 


Ώρα για ΕΞΑΣΚΗΣΗ

κι ΕΔΩ