Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

ΜΑΘΗΜΑ 6ο : ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Οι υπόδουλοι Έλληνες  (ραγιάδες) για να μπορούν να ζουν στο τουρκικό κράτος έπρεπε να πληρώνουν τον «κεφαλικό φόρο» .

 
       Τούρκοι στρατιώτες 

Επίσης για να έχουν το δικαίωμα να καλλιεργούν τη γη έπρεπε να πληρώνουν τον  «φόρο της γης».
Τους φόρους αυτούς τους πλήρωναν κάθε χρόνο.

Τα αγόρια των υπόδουλων ελλήνων πολλές φορές στρατολογούνταν από τους Τούρκους. Εκπαιδεύονταν για να γίνονται φανατικοί μουσουλμάνοι, καλοί στρατιώτες και ξεχνούσαν τελείως την οικογένειά τους, τη θρησκεία τους και την πατρίδα τους. Αποτελούσαν τα τάγματα των Γενίτσαρων.

         
                  παιδομάζωμα                               Γενίτσαροι

Οι Έλληνες υποχρεώνονταν πολλές φορές να αλλάξουν πίστη και να γίνουν μουσουλμάνοι. Πολλοί από αυτούς δεν δέχονταν και πέθαιναν με μαρτυρικό θάνατο.                                                                        

                  
     βασανιστήρια                                         βασανιστήρια για να αλλάξουν πίστη

 Άλλοι ,ενώ εξωτερικά έδειχναν πως γίνονταν μουσουλμάνοι, στην πραγματικότητα παρέμεναν χριστιανοί. Αυτοί ονομάζονταν κρυπτοχριστιανοί.

 

Επειδή οι Έλληνες ήταν καλοί ναυτικοί , υποχρεώνονταν από τους Τούρκους να υπηρετούν στα καράβια τους και να πολεμούν γι’ αυτούς.

 

Την εποχή αυτή τα παραθαλάσσια μέρη και τα νησιά αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα από τους πειρατές, Έλληνες και ξένους. Άρπαζαν ανθρώπους, ζώα, τρόφιμα και κούρσευαν καράβια.

    
                    πειρατές                                         ο πειρατής Μπαρμπαρόσα

Λόγω της μεγάλης καταπίεσης από τους Τούρκους πολλοί Έλληνες έφυγαν σε χώρες του εξωτερικού. Εκεί δημιούργησαν συνοικίες μέσα σε μεγάλες πόλεις όπως η Βενετία, η Βιέννη , η Τεργέστη , η Οδησσό. Οι συνοικίες αυτές ονομάζονταν παροικίες.
Επίσης οι Έλληνες μετανάστευαν και μέσα στο τουρκικό κράτος ,στη Βλαχία και τη Μολδαβία , που είχαν αυτονομία και έλληνες ηγεμόνες. Γνωστές παροικίες ήταν του Βουκουρεστίου και του Ιασίου.
Οι ελληνικές παροικίες γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη στο εμπόριο, στη βιοτεχνία, στις τέχνες και τα γράμματα.

 
                    Οδησσός                                                       Τεργέστη

Οι πλούσιοι Έλληνες των παροικιών έδιναν χρήματα για τη δημιουργία σχολείων , άνοιγαν τυπογραφεία που τυπώνονταν ελληνικά βιβλία περιοδικά και εφημερίδες.

                    
ελληνική εκκλησία σε παροικία                           το περιοδικό Λόγιο Ερμής 


Στις παροικίες προετοιμάστηκε ο ξεσηκωμός των Ελλήνων.