Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

ΜΑΘΗΜΑ 5ο : Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ


Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) όσοι κάτοικοι επέζησαν προσπάθησαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους με αποτέλεσμα η Πόλη να ερημώσει.

 
η Άλωση της Πόλης (1453) Ο Μωάμεθ Β΄ θέλοντας να την κάνει πρωτεύουσά του ζήτησε από τους κατοίκους να επιστρέψουν δίνοντάς τους εγγυήσεις για τη ζωή τους και για την επιστροφή των σπιτιών τους.

 
Μωάμεθ Β΄ Πορθητής 
Ο Μωάμεθ Β΄ επέβαλε στον πατριαρχικό θρόνο το Γεννάδιο, οπαδό των ανθενωτικών, αναγνωρίζοντάς τον παράλληλα ως το θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη όλων των ορθοδόξων. Στην εκκλησία επίσης ανατέθηκαν και δικαστικές εξουσίες.

 
Μωάμεθ και Γεννάδιος 

Το Πατριαρχείο μεταφέρθηκε στη συνοικία του Φαναρίου όπου εγκαταστάθηκαν και πολλοί Έλληνες που ονομάστηκαν Φαναριώτες.

 
η συνοικία Φανάρι στην Πόλη 


ο φαναριώτης Μαυροκορδάτος


Έλληνας αξιωματούχος

Οι Τούρκοι παραχώρησαν και άλλα προνόμια στους υπόδουλους Έλληνες
για δικούς τους λόγους, όπως:
α) επέτρεψαν στους χριστιανούς να ασχοληθούν με το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τη γεωργία, επειδή εκείνοι ασχολούνταν περισσότερο με τις στρατιωτικές κατακτήσεις.
β) για να εξασφαλίσουν την είσπραξη των φόρων αναγνώρισαν κάποια μικρή αυτονομία στις κοινότητες, αφού δεν υπήρχε οργανωμένο υπαλληλικό προσωπικό.
γ) έδειχναν κάποιο σεβασμό στους χριστιανούς και τους Εβραίους, αν και
επεδίωκαν τον εξισλαμισμό των λαών που κατακτούσαν.

Τα προνόμια αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα οι Έλληνες να μπορέσουν να διατηρήσουν τη θρησκεία τους, να προοδεύσουν στο εμπόριο, τη ναυτιλία και τη βιοτεχνία, να κρατήσουν τη γλώσσα τους και να διατηρήσουν τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους.

Ερωτήσεις 


1)Ποια η τύχη της Κωνσταντινούπολης μετά την άλωσή της από τους Τούρκους;
2)Ποια προνόμια παραχώρησε ο σουλτάνος στην εκκλησία και ποιος ο ρόλος της στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας των υπόδουλων;
3)Τι γνωρίζετε για τους Φαναριώτες και το Φανάρι;
4)Τι άλλα προνόμια παραχώρησαν οι Τούρκοι στους έλληνες και για ποιους λόγους;