Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και μέρους της Ηπείρου, ο πληθυσμός αυξήθηκε και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις πολλαπλασιάστηκαν.

Ο Χαρίλαος Τρικούπης, ως πρωθυπουργός, έκανε μεγάλα έργα όπως: 

  ● η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου
φωτογραφίες από την διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου
διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τη διώρυγα της Κορίνθου ΕΔΩ

  ● η αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας 
διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας ΕΔΩ

  ● η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Διαβάστε παρακάτω για την ιστορία των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα από τις σελίδες του Ο.Σ.Ε

» Η Ιστορία του Σιδηροδρόμου στην Ελλάδα
» Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς (ΗΣΑΠ)
» Σιδηρόδρομος Πύργου - Κατακώλου (ΣΠΚ)
» Σιδηρόδρομος Θεσσαλίας (ΣΘ)
» Σιδηρόδρομοι Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ)
» Σιδηρόδρομοι Αττικής (ΣΑ)
» Σιδηρόδρομοι Βορειοδυτικής Ελλάδος (ΣΒΔΕ)
» Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ)


Λόγω των δανείων όμως που πήρε για τα έργα, το εξωτερικό χρέος μεγάλωσε, και η Ελλάδα κήρυξε πτώχευση- αδυναμία του κράτους να πληρώσει τις δόσεις των δανείων.

Στο μεταξύ η Κρήτη επαναστάτησε ξανά και η Ελλάδα έστειλε στρατό και στόλο για βοήθεια. Τότε η Τουρκία επιτέθηκε στην Ελλάδα και: α) κατέλαβε τη Θεσσαλία (1897) β) νίκησε τον ανοργάνωτο ελληνικό στρατό και γ) υποχρέωσε την Ελλάδα να πληρώσει πολεμική αποζημίωση.

Διαβάζω περισσότερα για τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 ΕΔΩ

Αντίστοιχα και στην Τουρκία η κατάσταση δεν ήταν καλή. α) η απολυταρχική διοίκηση του σουλτάνου και β) οι συνεχείς επεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων προκάλεσαν την αντίδραση πολλών Τούρκων που ονομάστηκαν Νεότουρκοι. Αυτοί επαναστάτησαν το 1908 και ανάγκασαν τον σουλτάνο να παραχωρήσει σύνταγμα.

Η Κρήτη εκμεταλλευόμενη αυτή την κατάσταση επαναστάτησε πάλι και κήρυξε την ένωση με την Ελλάδα (1908).

Η Ελλάδα τότε από φόβο μήπως ηττηθεί ξανά σ’ έναν πόλεμο τήρησε ουδέτερη στάση (δεν έστειλε βοήθεια). Τότε μεγάλωσε η λαϊκή αγανάκτηση που υπήρχε ήδη και οδήγησε στο κίνημα των αξιωματικών στο Γουδί το 1909. Οι στρατιωτικοί α) ανάγκασαν την κυβέρνηση να παραιτηθεί και β) κάλεσαν ως σύμβουλο έναν νέο πολιτικό, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που σε λίγα χρόνια θα γινόταν και πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Με την διακυβέρνηση του Βενιζέλου η Ελλάδα ανασυγκροτήθηκε και ιδιαίτερα όσον αφορά την οργάνωση και τον εξοπλισμό του στρατού.

Λύνω την άσκηση ΕΔΩ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιες ήταν οι συνέπειες της προσάρτησης της Θεσσαλίας και μέρους της Ηπείρου στην Ελλάδα;

2. Ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας την περίοδο αυτή και τι κατάφερε να πετύχει;

3. Ποιες ήταν οι συνέπειες του εξωτερικού δανεισμού;

4. Για ποιο λόγο ξέσπασε ο ελληνοτουρκικός πόλεμος και ποιες συνέπειες είχε για την Ελλάδα;

5. Ποια κατάσταση επικρατούσε στην Τουρκία αυτή την περίοδο;

6. Πώς εκμεταλλεύτηκε η Κρήτη αυτή την κατάσταση και ποια ήταν η αντίδραση της Ελλάδας;

7. Ποιες συνέπειες είχε η στάση της κυβέρνησης;