Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

ΜΑΘΗΜΑ 56ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ - ΠΟΛΥΓΩΝΑ
Τα βασικά επίπεδα γεωμετρικά σχήματα είναι: το τετράγωνο, το ορθογώνιο, το τρίγωνο, ο κύκλος.

Το τετράγωνο είναι ένα γεωμετρικό σχήμα με 4 πλευρές και 4 γωνίες.

Αν παρατηρήσουμε θα δούμε ότι όλες οι πλευρές είναι ίσες μεταξύ τους.

Οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες.

Η καθεμιά γωνία του τετραγώνου είναι 90 μοίρες και το σύνολο των μοιρών του τετραγώνου είναι 360 μοίρες.

Το ορθογώνιο  ή ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι ένα σχήμα με 4 πλευρές και 4 γωνίες.

Αν παρατηρήσουμε θα δούμε ότι οι απέναντι πλευρές είναι ίσες.

Οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες.

Η καθεμιά γωνία του τετραγώνου είναι 90 μοίρες και το σύνολο των μοιρών του τετραγώνου είναι 360 μοίρες.

Το τρίγωνο έχει 3 πλευρές και 3 γωνίες.

Όταν ένα τρίγωνο έχει και τις τρεις πλευρές του ίσες, ονομάζεται ισόπλευρο.

Όταν ένα τρίγωνο έχει και τις δύο πλευρές του ίσες, ονομάζεται ισοσκελές.

Όταν ένα τρίγωνο δεν έχει καμία  πλευρά  ίση, ονομάζεται σκαληνό.

Κάνω εξάσκηση σχεδιάζοντας τρίγωνα ΕΔΩ

Ο κύκλος είναι το σχήμα που κλείνει και δεν έχει πλευρές, ενω φαίνεται αρχικά να μην έχει γωνίες.

Σε όλα τα σχήματα μπορούμε να βρούμε την περίμετρο (το γύρω γύρω του σχήματος) και το εμβαδό (την επιφάνεια του σχήματος).

Ένα τετράπλευρο για να είναι παραλληλόγραμμο πρέπει:

α) οι απέναντι γωνίες να είναι ίσες.                        

β) οι απέναντι πλευρές να είναι ίσες.

γ) οι διαγώνιες να τέμνονται στο μέσο τους.

Άλλα γεωμετρικά σχήματα είναι το εξάγωνο,το οκτάγωνο, το πλάγιο παραλληλόγραμμο,  

ο ρόμβος κ.α.

Εμπλουτίζω τις γνώσεις μου για τα τετράπλευρα ΕΔΩ

Τα πολύγωνα που έχουν όλες τις πλευρές και όλες τις γωνίες ίσες λέγεται κανονικό.

Εξασκούμαι ΕΔΩ

Φτιάχνω το παζλ ΕΔΩ

Λύνω το κουίζ της γεωμετρίας ΕΔΩ