Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

Κάπνισμα τέλος από την 1η Ιουλίου 2009


Από τον Ιούλιο του 2009 θα απαγορευτεί τελικά το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εργασίας, στα δημόσια κτίρια, στα σχόλεία και τα πανεπιστήμια, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια), στα μέσα μεταφοράς και στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Όσον αφορά τους χώρους εργασίας και τις καφετέριες-εστιατόρια θα υπάρχει η δυνατότητα να επιτρέπεται το κάπνισμα αυστηρά σε ειδικούς χώρους καπνιστών. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Για τους χώρους καπνιστών θα δίνεται ειδική άδεια από τις Δημοτικές Αρχές, ενώ η εισήγηση για αδειοδότηση καπνιστηρίων θα γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων από τον Καπνό και το Αλκοόλ, που ιδρύεται στο υπουργείο Υγείας.