Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

ΕΝΟΤΗΤΑ11η: ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ, ΑΛΑΤΑ

Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε πάρα πολλά προϊόντα. Ορισμένα από αυτά τα παίρνουμε έτοιμα από τη φύση, αλλά τα περισσότερα κατασκευάζονται από τον άνθρωπο.

Τα προίόντα που κατασκευάζονται από τον άνθρωπο με τη βοήθεια της χημείας ονομάζονται χημικά προϊόντα.

Τέτοια προϊόντα είναι: τα πλαστικά, τα συνθετικά, τα απορρυπαντικά, τα φάρμακα, τα καύσιμα κ.α.

Όλα όμως τα στοιχεία της φύσης αποτελούνται από συστατικά που τα ονομάζουμε χημικά. Πολλές φορές ακούμε τις έννοιες χημική σύσταση ενός αντικειμένου.

Και η φύση όμως  η ίδια χρησιμοποιεί κάποια φαινόμενα τα οποία ονομάζονται χημικά τα οποία δεν δημιουργούνται μέσα στα ανθρώπινα εργαστήρια. Τέτοια είναι το σάπισμα των φρούτων, το σκούριασμα των μετάλλων.

Τα χημικά στοιχεία όταν ενώνονται το ένα με το άλλο, δημιουργούν τις χημικές ενώσεις.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες χημικών ενώσεων: τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα.

Οξέα ονομάζονται οι ουσίες που μπορούν να δώσουν ένα η περισσότερα πρωτόνια (H+).

Βάσεις ονομάζονται οι ουσίες που μπορούν να δεχθούν ένα η περισσότερα πρωτόνια (H+).

Πως μπορώ όμως να διακρίνω αν ένα διάλυμα έχει όξύ ή βάση; Εδώ σ' αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούμε τους δείκτες.

Δείκτες είναι οι χημικές ουσίες που έχουν την ιδιότητα να αλλάζουν χρώμα όταν έρχονται σε επαφή με διάλυμα που περιέχει οξύ ή βάση.

Ονομάστηκαν δείκτες, γιατί μας δείχνουν αν το διάλυμά μας περιέχει οξύ ή βάση.

Ανάλογα με το αν το διάλυμα είναι οξύ ή βάση, παίρνει και διαφορετικό χρώμα κάθε φορά.