Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ

Αφού δείτε το βίντεο να σχολιάσετε τα πρόσωπα και τα λεγόμενά τους