Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

ΜΑΘΗΜΑ 63ο : ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
      

 ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Για να βρούμε το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου, βρίσκουμε το γινόμενο των κάθετων πλευρών του και στη συνέχεια το διαιρούμε δια 2 ή αλλιώς πολλαπλασιάζουμε τη βάση με το ύψος.

Αυτό γίνεται γιατί δύο τρίγωνα μαζί φτιάχνουν ένα παραλληλόγραμμο. Άρα, όταν πολλαπλασιάζω τη βάση με το ύψος, βρίσκω το εμβαδόν του παραλληλόγραμμου. Επομένως διαιρώ με το 2, για να βρω το εμβαδόν του ενός τριγώνου.

Ε ορθ.τριγ.=(β υ) : 2

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Όταν θέλω να βρω το εμβαδόν σε ένα οξυγώνιο τρίγωνο, χαράσσω με το γνώμονα την κάθετο από την κορυφή του τριγώνου και αυτή η γραμμή ονομάζεται ύψος του τριγώνου.

Μόλις βρω το ύψος, για να βρω το εμβαδόν χρησιμοποιώ τον ίδιο τύπο 

Ε ορθ.τριγ.=(β υ) : 2

Όταν θέλω να βρω το εμβαδόν σε ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο, χαράσσω με το γνώμονα την κάθετο από την κορυφή του τριγώνου και αυτή η γραμμή που βγαίνει έξω από το τρίγωνο, ονομάζεται ύψος του τριγώνου.

Μόλις βρω το ύψος, για να βρω το εμβαδόν χρησιμοποιώ τον ίδιο τύπο 

Ε ορθ.τριγ.=(β υ) : 2

Δείτε πως διαμορφώνεται το ύψος του τριγώνου, ανάλογα με το είδος του ΕΔΩ .

Υπολογιστής εμβαδού τριγώνων ΚΛΙΚ

Εξασκούμαι : ΚΛΙΚ