Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ


Στο παρακάτω site που ονομάζεται Astronomy for Kids, θα βρείτε πάρα πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το διάστημα. 

ΚΛΙΚ